Welkom

Webblad Besonderhede

God se Woord bevat die nodige antwoorde vir alle mense se lewensbehoeftes. Soos saaiery lewe wek, net so is dit hierdie blad

se visie om God se Woord te saai sodat Hy die ewige lewe kan wek in ontelbare lewens van mense.

 

 

Omdat God se Woord Sy eie Ingeboude herskeppende krag besit, is die doel om Sy Woord deur middel van die internet te saai,

asook Bybel skenkings, in die lewens van ontelbare mense.

Hy is immers die vleesgeworde Woord.

(Lees die Artikel: "Die BYBEL se Ontstaan")

 


 

Hierdie webblad is ín onafhanklike (nie-kerklike), nie-politiese Christen Uitreikaksie
wat op vrywillige grondslag bedryf word met die doel om mense te lei na die ware Jesus Christus.


Trek jou Wapenrusting aan

(Alle teksverse en paragrawe uit: Die Bybel Ou Vertaling 1953)Kontak: The Sower